Què es considera una droga?

Una droga és aquella substància que té un efecte significatiu sobre el sistema nerviós del seu consumidor. Normalment aquesta substància produeix en un primer moment una sensació de benestar, que pot ser acompanyada d’al·lucinacions i d’altres percepcions falses, però que a la llarga acabava tenint efectes negatius p’er a la salut, a més tenint en compte que crea dependència.

Quin nivell de conscienciació existia al 2008?

A la pregunta “Quin nivell de risc per a la salut de les persones creus que tenen les següents substàncies?”, feta a joves d’entre 15 i 24 anys el maig del 2008, els resultats van ser els següent (vegeu pdf)

Fitxer:Risc de les drogues.png

Resum: Gràfic recreat a partir de les dades de l’estudi Young people and drugs de la Comissió Europea.

Si voleu consultar un estudi més recent del 2014 (Young people and drugs)