Que és?

La hipnosi és essencialment un estat psicofisiològic de concentració focal, activada, atencional i receptiva, amb una disminució corresponent en la consciència perifèrica (Spiegel i Spiegel 1987).

Per això la hipnosi clínica és una tècnica que ajuda a accelerar el tractament psicològic, disminuint l’esforç que ha de fer la persona i si l’apliquen correctament els professionals experimentats, és una molt bona eina de treball que té el psicòleg i molt beneficiosa per a les persones.

Tal com diu DaviB. Cheek i Leslie M LeCron:  “Quan ens absorbim en el que estem fent entrem en l’estat hipnòtic, la autohipnosi. Aquesta es produeix quan et concentres en la lectura d’un llibre, quan veus una pel·lícula, o mires la televisió, quan escoltes una conversa interessant, i inclús durant alguna cerimònia religiosa. Qualsevol emoció intensa també pot produir hipnosi, encara que aquestes situacions no reben el nom d’hipnosi, això és exactament el que son”.

 

Canvis que es produeixen amb la hipnosi clínica

Amb l’aplicació de les tècniques d’hipnosi, s’afavoreixen diferents canvis psicològics, com per exemple:

  • S’aconsegueixen canvis fisiològics (relaxació, estimulació dels sistemes immunològics, endocrins, etc.).
  • Una major implicació emocional davant de situacions imaginades pel subjecte o suggerides directament pel professional.
  • Augment de la capacitat d’imaginació.
  • Disminució de la capacitat d’anàlisi lògico-racional i crític de les situacions, facilitant la vivificació de situacions imaginades i la capacitat creativa per buscar solucions alternatives.

En definitiva amb la hipnosi ajudem a la persona a trobar els recursos propis que havia oblidat: Quan s’està en un estat hipnòtic, la part racional del nostre cervell deixa de tenir la importància que normalment li donem en el desenvolupament de la nostra vida i el que estimulem és l’altra part, la part més intuïtiva del cervell, la part que disposa de molts recursos per fer front als problemes que tenim, es a dir, la ment inconscient.

 

Aplicació de la hipnosi clínica

En els trastorns emocionals (ansietat, depressió, fòbies, estrès, augmentar l’autoestima, etc) Pel dolor sobre tot en el dolor crònic: s’aconsegueix reduir i en alguns casos fer desaparèixer el dolor. En el càncer, en les sessions de quimioteràpia: ajuda a augmenta el sistema immunològic i es millora el benestar. Així també es redueixen els efectes secundaris de la quimioteràpia. Amb problemes de parella, disfuncions sexuals, trastorns de la son, trastorns de la conducta alimentària, etc.

 

Utilització de la Hipnosi Clínica en el Mètode Lluveras

Basant-nos en el Mètode Lluveras per a potenciar els recursos interns que tenim en el nostre interior,  la Hipnosi clínica es una eina que utilitzem sobretot per ajudar a la nostra ment inconscient a trobar la sortida a la situació que està patint en aquests moments.