Que es la logopèdia?

És la professió de la salut que es dedica a la prevenció, diagnòstic i tractament de les alteracions de la parla i del llenguatge (parlat o escrit), pel que fa a l’expressió i a la comprensió.
Els seus entorns d’actuació comprenen l’àmbit educatiu i clínic i estan adreçats a la població infantil i adulta.

Logopèdia per a nens

Els passos son els següents:

 • Avaluació inicial amb tests i proves adaptades a les necessitats de cada pacient i establiment dels objectius.
 • Teràpia individual segons les necessitats.

 

Amb infants treballem en els següents aspectes:

Alteracions de la parla:  Són alteracions de la parla, aquells problemes d’articulació per pronunciar determinats fonemes. Tot i que són alteracions lleus, la rehabilitació ha de ser abans que apareguin altres alteracions o es traslladi al llenguatge escrit.

Retards del llenguatge i Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) o Disfàsia.
Hi ha nens que durant la seva evolució presenten un retard en l’adquisició del llenguatge. Aquest pot ser tant a nivell de comprensió com d’expressió.
El tractament precoç és de vital importància, sobretot en els casos més greus.

Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
La logopèdia dona la possibilitat a les persones amb TEA de poder comunicar-se. Degut a la falta de llenguatge, en alguns casos, serà necessari establir un sistema de comunicació alternativa i/o augmentativa (a través de signes o pictogrames), per tal que, es puguin expressar. L’objectiu principal serà augmentar el seu llenguatge i, per tant, que pugui desenvolupar la seva parla i comprendre les intencions dels altres.

Trastorn i Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA-H)
Cada vegada, són més freqüents els problemes d’atenció en els nens. Això provoca dificultats en el seu aprenentatge i evolució.
Es fa un tractament per millorar l’atenció, la memòria i la lecto-escriptura.

Dificultats en la lectura i escriptura
Es tracta la dislèxia, faltes d’ortografia, comprensió i velocitat lectora, entre d’altres.

Deglució atípica
La deglució atípica és la col·locació inadequada de la llengua al empassar els aliments. Això provoca que les dents es desplacin endavant i a més, pot causar una articulació inadequada de determinats fonemes. En aquests casos, és necessària la Teràpia Mio-funcional.

Problemes de veu
Els nens també tenen problemes de disfonia, a causa d’hàbits inadequats a l’hora d’utilitzar la seva veu. Al nostre centre, treballem per que aprenguin a utilitza-la de forma adequada.

Logopèdia clínica – Logopèdia d’adults

Els passos son els següent:

 • Entrevista inicial.
 • Administració de proves per tal d’arribar a un diagnòstic.
 • Proposta d’objectius generals i específics per a començar el tractament.

Amb població adulta treballem els següents aspectes:

Lesions cerebrals
Són lesions neurològiques que causen alteracions del llenguatge. Produïdes per accident vascular cerebral (AVC), traumatismes o tumors cerebrals:

 • Afàsies: trobem una alteració del llenguatge expressiu i/o comprensiu.
 • Disfàgia: trastorn de la deglució que pot causar aspiració i/o penetració als pulmons si no es tracta de forma precoç.
 • Disàrtria: es l’alteració d’origen neurològic que afecta al control muscular i, per tant, dificulten l’expressió oral.
 • Veu: alteracions de la veu (to, intensitat, volum, timbre…) de causa neurològica.
 • Tractament de la respiració i projecció de la veu, per tal que, el pacient pugui traslladar-ho a la seva vida diària.

Malalties Neurodegeneratives
L’enfoc logopèdic en aquest àmbit és per millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i, a més, es treballarà l’estimulació cognitiva i la memòria.

 • Malaltia de Huntington
 • Alzheimer
 • Parkinson

Reeducació auditiva
La capacitat auditiva disminueix amb el pas del temps. Els sons d’altes freqüències es van atenuant i la comprensió del llenguatge es va deteriorant, aquesta trastorn es coneix com a Presbiacúsia

Primer, es realitza una valoració per veure el grau de discriminació de sons i paraules. D’aquesta manera, es compensa amb els que no han sigut afectats.

A més, es fa un estudi de bones i males practiques comunicatives i seguidament, es proporcionen unes eines per tal de millorar la comunicació amb el seu entorn.

Trastorns de la Veu
La veu és la nostra eina de comunicació que utilitzem a diari i no som conscients de la importància.

La disfonia és la patologia en la que es perd el timbre de la nostra veu, per causa orgànica o funcional. Podem trobar nòduls, pòlips o edema en la corda vocal. Quan ens quedem completament sense veu, rep el nom d’afonia.

Un mal ús de la veu o abús, pot produir disfonies. Quan apareixen disfonies durant períodes curts de temps o aquesta s’allarga, és necessari tractar-la per evitar futures intervencions quirúrgiques.

En aquests casos es farà tractament logopèdic conjuntament amb l’otorinolaringòleg.

Podeu sol·licitar informació