Que és?

La Realitat virtual com a definició es la representació de les coses a través de mitjans electrònics.  A través d’un ordinador es simula una realitat.

En la branca de la psicologia, es una eina molt bona per treballar en teràpia: la persona es posa unes ulleres i comença a veure i viure les situacions temudes per tal que, de mica en mica, vagi veient que no cal estar en un estat d’amenaça constant.

La teràpia virtual es va fent d’una forma gradual, hi ha diferents situacions temudes.

Per què es fa servir?

La teràpia virtual s’utilitza per aquelles pors o fòbies (a anar en metro, a estar a les altures, a veure les aranyes, a les agulles, a anar amb avió, etc.) que la persona no s’atreveix a fer directament. Podeu veure llegir més

Com ho treballem al nostre Centre?

Com ja es sabut, nosaltres treballem amb Hipnosi Clínica, EMDR, EFT, amb relaxació, meditació , etc.  I encara que  disposem del material per fer la realitat virtual, i en casos puntuals es la fem, considerem que en una fase inicial es millor treballar amb hipnosi clínica, i amb EMDR donat que això ens permet treballar les situacions que la persona realment està imaginant o sentint en aquells moments dins seu.

La realitat virtual et posa en una situació diferent, que potser la persona fins hi tot viu massa “diferent” a la que s’ha d’afrontar (per exemple, si treballem la por a anar en metro, la persona imaginarà el metro que coneix, les parades que coneix, per tant treballarem amb aquest material que te la persona ella mateixa dins seu).  Passada aquesta fase, si després cal es treballa amb Realitat Virtual, però molts cops no cal.