Que és el reforç escolar?

Son aquelles activitats que es fan de manera complementària a l’activitat escolar i que tenen com a objectiu millorar els resultats acadèmics del nen.

Tipus de reforç escolar

El reforç escolar es pot fer de dues maneres:

 • Treballar únicament com a millora de la tècnica d’estudi. En aquest cas simplement s’ensenya al nen a que aprengui les tècniques d’estudi i les apliqui: la lectura, el subratllat, aprengui a fer esquemes, a fer quadres sinòptics, etc.
 • Però també el reforç escolar es pot enfocar des d’un punt de vista més profund.  Treballar amb el nen per ajudar-lo dins del seu marc mental. Ajudar-lo en la motivació, en la concentració, en la capacitat de l’escolta activa, etc.
Com es treballa en el nostre Centre

Des del nostre Centre considerem que si el nen està tenint problemes de concentració, rendiment o de capacitat de compressió en el seu aprenentatge escolar, es perquè li calen uns recursos mentals que en aquests moments no està tenint.  Així doncs enfoquem tot el nostre esforç en els següents aspectes:

 •  Treball amb una de les nostres psicòlogues especialistes en teràpia infantil.  Es valora què cal treballar amb el nen, i com fer-ho.
 • Es fa reforç escolar de manera individualitzada, tant en el propi centre a hores puntuals, però fonamentalment en el domicili  donat que es important que el nen connecti amb l’espai d’estudi, i se l’adapti de la millor manera possible.  Es treballa en els següents aspectes:
  • Compressió lectora,
  • Com estudiar,
  • Com organitzar-se.
  • Ajudar-lo a que faci raonaments, lògics.
  • Com millorar l’expressió escrita.
  • Es treballa també amb la connexió entre la ment i el cos: es treballa amb la postura, la veu, etc.

Tota aquesta tasca es fan conjuntament amb el Centre educatiu.

Podeu consultar les tarifes i

Sol·licitar més informació