Què és?

És un trastorn neurobiològic del desenvolupament que es manifesta abans dels tres anys i que perdura en el temps.

Es caracteritza per:

 • L’alteració de la capacitat de comunicació i llenguatge.
 • Dificultats de socialització i
 • L’aparició de patrons de conducta estereotipats, restringits i repetitius.
Indicis que poden indicar un trastorn de l’espectre autista:
 • Entre els 18 i 24 mesos no assenyala i no vol cridar l’atenció dels altres.
 • A l’any no emet cap so, i si ho ha fet durant un temps pot deixar de fer-los.
 • Falta d’interès per als altres nens.
 • Manté poc contacte ocular.
 • Reaccionen poc a la veu dels seus pares.
 • No parla.
 • Fa moviments motors repetitius.
 • No te el joc simbòlic (jugar a cotxes com si fossin de veritat, imaginar que estar cuinant, etc.)
 • Eviten el contacte físic. Acostumen a tenir hipersensibilitat olfactiva, tàctil.
 • El seu llenguatge, si el té, es literal. No entén les bromes.
 • Altres.
Com es treballa des del Centre

Considerem que cal un tractament integral, així doncs treballem en totes les àrees evolutives i en els diferents contextos amb coordinació amb els diferents professionals que afecten al nen.

Tenim un Servei d’atenció en edats inicials : A través d’una primera entrevista amb els pares, la nostra psicòloga especialista amb TEA, fa l’avaluació i diagnostic amb les proves específiques que es requereixen per al nen. A més també es contacte amb l’escola per saber com està interactuant.

A partir d’aquí s’elabora un pla d’intervenció  basat sobretot en el “Model centrat en la família”.

En que es basa el Model centrat en la família?

Es el model que es basa en potenciar els recursos, habilitats i forces de què disposa la família, per tal que aquesta pugui ajudar i oferir estabilitat al nen.

Així doncs, la nostra psicòloga  i la  logopeda es desplacen al domicili per fer les sessions en l’ambient natural del nen. S’assessora a la família per dotar-la d’eines per a poder gestionar el dia a dia, i aprenguin a tenir una participació activa donant estabilitat al nen.

Les àrees en que ens centrem son les següents:

 • Motricitat, conducta
 • Hàbits d’autonomia.
 • Habilitats bàsiques
 • Comunicació i llenguatge
 • Àrea cognitiva, joc .
 • Àrea sensorial.

Si es considera oportú es poden fer sessions grupals en el Centre d’entre 2 i 3 nens per ajudar a interactuar amb les habilitats socials i el joc (veure Tarifes)

Sol·licita informació

 

 

 

 

 

 

 

v