Que és?

Es la intervenció que es fa per tal que el nen (entre 3-4 anys a 12 anys) pugui ser el mes feliç possible.

Estructura de les sessions

Es fa una visita informativa, d’un 20-30 minuts gratuïta on segons el que calgui es decideix si es fa un diagnostic amb informe, o  no cal.

Si es fa una avaluació primer es fa una visita amb el nen i els pares per veure al nen i poder determinar alguns aspectes entre tots.
Segona i tercera visita es fan les proves. A partir dels resultats es fa l’informe, i en l’ultima visita es fa la devolució de l’informe (veure tarifes)

Un cop fet, es fan les sessions d’intervenció. Aquestes es fan amb els nens, amb els pares, amb l’escola del nen. etc. La durada son d’una hora.

Com es fan les teràpies infantils en el Centre

El tipus de teràpia que fem està basat en el mètode propi que tenim al centre, adaptat al infants. Es treballa amb  relaxació profunda, amb EMDR, amb EFT, etc. Tot sempre, segons les necessitats que es requereixin en cada cas.

En quins casos cal portar el nen al psicòleg

Trastorns de conducta:  agressivitat, irritabilitat, etc. Quan s’allarga en el temps es quan s’ha de portar el nen a un professional perquè l’ajudi a reconduir-les.

TDH trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat: immaduresa emocional, impusivitat, dificultat per aprendre números, lletres, etc. Preferència a les activitats esportives davant de les educatives.

Depressió infantil: Pèrdua d’interès, idees autodestructives, retrets cap als pare, falta d’energia, etc

Ansietat infantil: Creences que alguna cosa dolenta passarà, a ell/ella o als pares, molta por, amb respostes psicosòmatiques, etc.

Problemes de l’escola, bulling:  tot això comporta en el nen ansietat, depressió, etc. Es treballa amb tot el mon del nen per detectar que no estigui tenint problemes a l’escola.

Trastorns alimentaris infantil: La obesitat, els canons de bellesa porten moltes vegades en ansietat i poden arribar a trastorns alimentaris.

Senyals d’alarma que cal tenir en consideració
  • S’enfada molt i dura en el temps. Te moltes rabietes.
  • Baix rendiment acadèmic
  • Plora sense motiu
  • Sovint te mal de cap, mal de panxa
  • Es comporta com si fos més petit del que es.
  • Problemes per concentrar-se
  • S’ailla dels companys, està trist,
  • Te pors.
  • altres
Sol·licita informació