Tolerància és l’estat d’adaptació que es caracteritza per la disminució de la resposta amb la mateixa quantitat de droga, o que cal una dosi més gran per tal de provocar el mateix grau d’efecte (Kramer i Cameron 1975).

S’hi distingeix la tolerància creuada que es quan es pren una droga i apareix tolerància no només cap aquesta droga sinó també a una altra del mateix tipus o d’un altre. Per exemple la heroïna provoca tolerància creuada a la morfina i a la inversa.

Està relacionat amb la dependència creuada que es la capacitat d’una droga per anul·lar el síndrome d’abstinència produït per una altra. Per exemple la metadona pot suprimir el síndrome d’abstinència de l’heroïna i els tranquil·litzants el síndrome d’abstinència de l’alcohol.