El trastorn bipolar és un trastorn de l’estat d’ànim en el qual la persona experimenta canvis en el seu temperament, amb símptomes severs. És caracteritza perquè apareixen canvis, períodes amb l’ànim elevat o eufòric (mania) i períodes amb l’ànim molt baix (depressió). Aquests canvis es poden produir de manera dràstica o gradualment.

En la fase depressiva presenta molts dels símptomes del trastorn depressió, i quan està en la fase maníaca queda afectat el pensament de la persona, i la manera de comportar-se amb els altres: es converteix en molt hiperactiva, parla en excés, etc. es sent molt feliç i eufòrica i li apareixen fantasies i projectes molt exagerats.