Els trastorns del control d’impulsos són aquells trastorns que provoquen en la persona una necessitat d’alliberar la tensió interna i buscar excitació i sensacions extremes realitzant actes perjudicials, malgrat ser conscient de les seves conseqüències.

Entre els trastorns del control d’impulsos hi ha les addiccions a substàncies, el joc patològic, la tricotilomania (estirar-se els cabells fins a arrencar-los), etc. Pot fer referència també a explosions d’agressivitat per manca de tolerar la frustració i la impulsivitat.