Que és un TOC?

El trastorn obsessiu compulsiu (TOC) segons la DSM-IV presenta les següents característiques:

Obsessions: pensaments, imatges o impulsos que les persones que les tenen les consideren inacceptables i sense sentit i els hi provoquen alts nivells d’ansietat o malestar.

Compulsions: conductes que es fan per neutralitzar el contingut obsessiu, i que encara que l’afectat es vulgui resistir al final acaba fent-les. Aquests rituals alleugereixen les obsessions sense provocar plaer a la persona. L’edat en que es presenta pot anar des de la infantesa als 40 anys, però l’edat més freqüent es a l’adolescència.

Les persones amb TOC presenten més d’un tipus d’obsessió i compulsió. Molt comuns son els pensaments de patir algun mal o encomanar als altres per contacte (per la brutícia, verins, sangs, etc). Un altre tipus d’obsessions son d’aspectes religiosos, tenen pensaments i dubtes religioses, o relatives a l’ordre, totes les coses han d’estar en el lloc correcte, etc

Cal destacar les compulsions relatives a l’acumulació que ho pateixen aquelles persones que tenen por de tirar qualsevol cosa valuosa fins arribar al punt que no es poden moure de casa seva del número d’objectes emmagatzemats.

És un trastorn força problemàtic donat que moltes de les activitats rutinàries del dia a dia els hi pot portar hores donat que tenen la necessitat de comprovar mentalment o seguir una rutina programada.

Les compulsions poden ser conductores motores però també encobertes, en pensaments.

Associat amb aquest trastorn hi ha l’ansietat generalitzada, les fòbies i els atacs de pànic, trastorns de la conducta alimentària, trastorns de personalitat, tricotilomanía i tics nerviosos entre d’altres.

Avaluació

L’objectiu de l’avaluació es saber les característiques de les obsessions i les compulsions, la resposta d’ansietat i evitació que provoquen i els problemes associats. Saber la freqüència, intensitat, duració dels símptomes del TOC i grau d’afectació a la vida diària.

L’avaluació es fa a través d’una entrevista on s’ha d’obtenir informació sobre les fons i el tipus d’estímuls externs que provoquen les obsessions, saber els pensaments que tenen i en quin grau els creuen, quins comportaments son els d’evitació i els rituals que fan, i els factors emocionals i estat d’ànim que tenen.

Juntament amb l’entrevista hi ha l’observació directa, qüestionaris, i els inventaris.

Tractaments

Fins a l’actualitat l’exposició i la prevenció de resposta es consideren el tractament de primera elecció pel TOC.

Els tractaments farmacològics donen resultats però hi ha efectes col·laterals negatius, com efectes sexuals, nàusees, problemes de la son, etc. I encara que cal tenir en compte que la medicació pot ser molt beneficiosa en els primer moments proporcionant una sensació de control, a mida que es va progressant el tractament psicològic es pot anar reajustant la medicació segons aconselli el psiquiatra.

Tractament que fem al Centre

Utilitzem el nostre Mètode per a potenciar els recursos interns que tenim en el nostre interior. Fusionem la Hipnosi clínica, el EMDR i la EFT. La tasca en primer lloc es ajudar a la persona que s’adoni d’aquests comportaments compulsius, i que s’adoni que només els fa per calmar la seva ment. Un cop aconseguim això, el següent pas es que la persona aprenguin a calmar la seva ment sense haver de fer el comportament compulsiu. Potenciem els recursos propis que tots nosaltres tenim i que moltes vegades no sabem que disposem.

Un altre dels aspectes molt important es reduir l’ansietat que els hi provoca. Tot això es treballa en consulta per poder anticipar-nos a tot allò que es pugi. Un cop s’arriba a reduir el grau d’ansietat es proposa de forma gradual l’exposició en viu per bloquejar els rituals.

Sol·licita informació