Que és

La vigorèxia és la necessitat obsessiva de sentir-se musculat com a manera de consolidar l’autoestima. Les persones que la pateixen estan constantment fent gimnàstica per aconseguir un cos musculat. Al mateix temps també alteren els hàbits de les menjades, i presenten alteracions cognitives similars als TCA.

Tractament que fem al Centre

Quan es te una necessitat obsessiva per tenir el cos d’una manera determinada, hi juga un paper molt important l’autoestima que te la persona.  Potser es basa en sentir-se be, si els altres l’admiren, i admiren el seu cos.

Per tant en el que ens centrem es en aconseguir poder-te estimar tu a tu mateix. Així, amb el nostre Mètode  que es base en potenciar els recursos interns que tenim en el nostre interior, fusionant la Hipnosi clínica per ajudar a la nostra ment inconscient a que s’adoni que es pot estimar encara que no tingui un cos 10,  amb el EMDR per treballar amb les situacions traumàtiques que hagi pogut tenir al llarg de la vida i que potser li han provocat arribar a aquest punt de preocupació excessiva per al seu cos, i amb la EFT per aconseguir treballar amb l’energia bloquejada que te en el seu interior.

Creus que tens una preocupació excessiva pel teu cos, per la teva aparença, per la teva musculació?

Sol·licita informació