Conceptes de psicologia amb l’explicació del seu significat: