En la nostra família no hi ha bona sintonia.

La meva família m’ofega.

Quan estem dins d’un marc familiar on hi ha conflictes es quan es convenient plantejar-nos fer una teràpia de Família.  Hi ha famílies, massa flexibles, massa rígides/autoritàries.  Dins de la família hi pot haver enveges, maltracte verbal, o psicològic, etc.

La teràpia familiar també es pot iniciar arrel d’un altra problema. Un dels membres de la família pot estar fent una teràpia i quan es detecta que hi ha un problema familiar,  el professional recomana fer una teràpia familiar.

Que és?

Es aquella intervenció que es fa en la família per ajudar-la a resoldre els conflictes que estigui tenint en aquests moments.

Com es treballa?

Quan es fa teràpia de família  es treballa des de diferents punts, per un costat es treballa la família en conjunt, però per l’altre es treballa a cada membre de la família per separats, per resoldre els problemes que puguin tenir en vers a la família, i a la seva relació.

Qui la demana?

Pot ser que un dia tota la família s’adoni que la relació familiar es dolenta i cal un ajut extern, però també, i més comú es que es faci una teràpia familiar perquè des d’un altre tipus de teràpia (teràpia per a adolescents, o teràpia de parella, o teràpia d’adults, etc.) porti a treballar de manera conjunta a tota la família.

Com la treballem en el Centre

Igual com ens passa amb la teràpia de Parella, quan tenim tota la família en la consulta, moltes vegades la sessió es converteix en retrets d’uns cap a l’altre.  Per la qual cosa des del Centre, treballem més des del punt de vista individual i sota el nostre Mètode, per, un cop resolt el malestar que sent cada un d’ells cap a algun altre membre de la família, o a aquesta  en un global, es després quan els ajuntem i fem la teràpia familiar.

Si creus que us aniria be no dubtis en demanar informació